Testimonials - enkele reacties naar aanleiding van individuele begeleiding vanuit Een cursus in wonderen
evt in combinatie met Innerlijk Kindwerk, Regressietherapie en The Work van Byron Katie

 

Het was door de herkenning van 'moeite hebben met zichtbaar zijn', waar Debby tijdens een interview over sprak, dat ik
besloot om bij haar vanuit De Cursus in Wonderen te willen gaan kijken naar wat mij nog gevangen houdt. Samen vanuit Liefde
kijken naar de moeilijke situaties die door angst en zelfveroordeling nog vastzitten in mij, en die zich uiten met steeds
terugkerende reacties als schrik, schaamte, schuld en onzekerheid. Ook al zit ik ergens anders in een oefengroep met een fijne
Cursusbegeleidster, toch had ik de behoefte om voor een aantal lastige thema's in mijn leven een individueel proces aan te
gaan, en in wat Debby vertelde hoorde ik een aantal overeenkomsten.

En ik ben blij naar mijn intuitie te hebben geluisterd. Ik ervaar Debby als bijzonder prettig, ze leidt je met vaste hand en er
heerst rust en ruimte. Tegelijkertijd schept haar gelijkwaardige en oordeelloze houding het gevoel van veiligheid en het gevoel
van één zijn. Alles mógen zeggen, je 'geheime' gedachten naar buiten brengen, dat alleen al werkt verlossend. Bevrijd willen
worden is mijn wens en mijn inzet is om de blokkades op te ruimen die voor de Liefde staan.

Sommige situaties uit het verleden vragen om een heel precieze aanpak heb ik gemerkt, om de bevroren nog vastzittende
energie en overtuigingen stapsgewijs onder ogen te komen. De regressietherapie methode die Debby hierbij hanteert werkt
wonderlijk wel. Ik ervaarde hoe ik me voelde vóórdat de gebeurtenis zich ging afspelen, wat er gebeurt als je de nare en
moeilijke situatie binnengaat en welke 'consequenties' die dat met zich mee heeft gebracht. Om dan waar de angst zijn plek had
ingenomen heel rustig in mijn tempo ruimte te maken om dit keer liefdevol mijn vergissingen geen liefde waar te zijn te corrigeren. Het werkt helend. - E.L.

 

Eenmaal behept met een dysfunctioneel ego ga ik al geruime tijd regelmatig naar Debby die mij ondersteunt op het pad van een Cursus in Wonderen en mijn spirituele ontwikkeling. Ik bewonder haar enorme geduld om mij keer op keer te wijzen op... of weer opnieuw uit te leggen dat... zonder dat ik het gevoel krijg dat ze het nu wel genoeg vindt. Zij helpt mij, met een verfijnde helderheid van geest, de geraffineerde trucs van het ego te doorzien. Op een liefdevolle en gelijkwaardige manier houdt ze mij een spiegel voor waardoor ik mijn onjuiste waarneming van de wereld steeds meer kan ontwarren en ik verder kan groeien op mijn pad.
Wat ik overigens óók heel fijn vind is dat Debby een therapeutische achtergrond heeft, waardoor het mogelijk is, wanneer nodig, naar onverwerkte dingen uit de kindertijd gekeken kan worden. Ik heb haar begeleiding hierin als warm en zeer empathisch ervaren.
Dank je wel lieve Debby dat ik door alles wat je me aanreikt, steeds meer overtuiginen aan de Heilige Geest kan overdragen.
- Jacqueline

Toen ik het interview met Debby op You Tube beluisterde, ging onmiddelijk door mij heen: 'Wat zou het fijn zijn om met haar te mogen praten'. De dingen die me het meest troffen in dit interview waren de volkomen openheid en eerlijkheid, en de heldere uitleg van een Cursus in Wonderen. Wat me ook raakte waren haar woorden: 'Ik ben inmiddels geen wandelende angststoornis meer'. Angst is een enorm thema in mijn leven en daar wilde ik heel graag hulp bij. Ik heb contact gezocht met Debby, en nu al een aantal fijne en bevrijdende gesprekken gehad op het pad van een Cursus in Wonderen.
Samen met Debby op een heel gelijkwaardige manier kijken naar allerlei overtuigingen die angst en schuld veroorzaken en dan opnieuw kiezen voor wat Liefde zegt, voor de Heilige Geest. Het is ongelooflijk bevrijdend. We ontvangen dan samen die cadeautjes. En alles mag er zijn, alles mag gezegd worden in die rustige setting bij Debby; niets is raar of verboden gebied. En tegelijk moet er helemaal niets. Ik ben heel erg blij en dankbaar dat ik Debby heb ontmoet! - TdB