Welkom op de website van Debby Kamp  - Praktijk voor toepassing van Een cursus in wonderen

 

 

 


 

 

 

 

 

Niets werkelijks kan bedreigd worden.
Niets onwerkelijks bestaat.
Hierin ligt de vrede van God.


Zo begint Een cursus in wonderen; een non-dualistisch denksysteem dat er vanuit gaat dat alleen Liefde (eenheid, God) werkelijk is. Alomvattend en onveranderlijk kent Liefde geen tegendeel. 

Wij dromen echter te leven in een wereld van tijd en ruimte, vormen en lichamen! Daarom doet de Cursus a.h.w. een handreiking naar ons toe en gaat dat wat wij menen te zijn en mee te maken, als leerstof hergebruiken. De Godsherinnering die we allemaal nog in onze denkgeest hebben, fungeert hierbij als innerlijke leraar, die in elke situatie onze waarneming (interpretatie) kan corrigeren zodat we i.p.v. een aanval, schuld en angst alleen nog liefde waarnemen, of een vráág om liefde. Deze omslag noemt de Cursus een wonder.
Dit kan alleen plaatsvinden als wij dat willen, onze keuze om op een andere manier te willen kijken is essentieel. Deze weg van vergeving (over-geven) kun je zien als een dualistische tussenstap die ons erop voorbereidt uiteindelijk zonder angst de droom geheel los te laten en te ontwaken tot ons ware Zelf dat louter Liefde is (Zelfrealisatie). Daar waar we nooit zijn weggeweest!

 

 

 

 

 

 

Stichting Ontwaken in Liefde

Op 22 mei 2013 heeft Margot Krikhaar haar lichaam zachtjes terzijde gelegd,
maar de boodschap die Margot ons nalaat in de vorm van boeken, artikelen
en lesmateriaal leeft voort. De Stichting Ontwaken in Liefde is op Margots 

verzoek opgericht om deze nalatenschap te beheren en vervult sindsdien
deze taak met dankbaarheid en liefde. Zo'n twee maal per jaar (juli en dec)
verstuurt de Stichting een nieuwsbrief aan 
geinteresseerden. 
Het bestuur van de stichting bestaat uit: Annelies Ekeler (voorzitter), Debby Kamp (secretaris), Dineke Dekker (penningmeester) en Nicolien Gouwenberg 
(algemeen lid). 
Voor meer informatie en aanmelding nieuwsbrief zie
www.ontwakeninliefde.nl
De Stichting is ook te vinden op Facebook. 

 

Agenda

januari

vr 6 Amersfoort: AH/CIW-oefengroep
vr 6 Amerfoort: Wat is de Christus?
ma 9 Rotterdam: Vergeving
zo 15 Utrecht: Het nieuwe begin
ma 16 Amersfoort: Vergeving
vr 20 Amersfoort: AH/CIW-oefengroep
ma 23 Zwolle: Vergeving

februari

vr 3 Amersfoort: AH/CIW-oefengroep
vr 3 Amersfoort: Wat is de Christus?
ma 6 Rotterdam: Vergeving
ma 13 Amersfoort: Vergeving
vr 17 Amersfoort: AH/CIW-oefengroep

ma 20 Zwolle: Vergeving

maart

vr 3 Amersfoort: AH/CIW-oefengroep
ma 13 Rotterdam: Vergeving
ma 13 Amersfoort: Vergeving
vr 17 Amersfoort: AH/CIW-oefengroep
vr 17 Amersfoort: Wat is de Christus?
ma 20 Zwolle: Vergeving

 

Data overige groepen
volgen binnenkort


 

 

Actueel

 

 

 

 

 

 

Jaargroepen ECIW in praktijk, focus: Vergeving!
Amersfoort, Rotterdam en Zwolle
Maandelijkse bijeenkomsten (sept 16 t/m juni 17) op maandagmiddag of -avond. Instromen mogelijk.
Uitleg, oefening en uitwisseling. 
Lees hier meer...

Ken Wapnick thema/oefengroep - Wat is de Christus?
Amersfoort, maandelijkse bijeenkomsten op vrijdag (19:30-21:45u). Lees hier meer...

Miracle Choice game - eerstvolgende bijeenkomst vr.ochtend 27 januari
Amersfoort, maandelijks op wisselende dagen en tijden Lees hier meer...

AH/Cursusoefengroep
Amersfoort, tweewekelijks op vrijdagochtend (10:15-12:30u), doorlopend. Lees hier meer...

Filmmiddag - nieuwe datum en titel volgt z.s.m.
Amersfoort, maandelijks op zondagmiddag en/of -avond. Binnenkort meer titels en data.
Uit de Movie Watcher's Guide for Enlightenment van David Hoffmeister. Lees hier meer...

Individuele begeleiding
Ik bied ook individuele begeleiding, waarbij we tegen de achtergrond van Een cursus in wonderen ingaan op wat jij als probleem ervaart. Waar dat behulpzaam lijkt, kan ik evt ook regressie- en reincarnatietherapie of The Work van Byron Katie als aanvullend hulpmiddel inzetten. Lees hier meer...

 


 


 

Laatst bijgewerkt nov 2016

'Het nieuwe begin' - zondag 15 januari 11-12.30u Utrecht

Jezus vraagt ons niet om goede voornemens, maar om 'een klein beetje bereidwilligheid'. Bereidwilligheid om te weten wat wij (denkgeest) aan het doen zijn, zodat we verantwoordelijkheid leren nemen voor ons doorlopend kiezen voor speciaalheid en haar pijnlijke gevolgen. Dan zullen we leren dat dit niet fout is: het is dwáás! Als we dat eenmaal zien, gaan we ons vanzelf realiseren dat dit ons niets meer oplevert...
Ontmoetingspunt ECIW Utrecht, In de 3 Krone, Oudegracht 227, entree 7,-.